XİDMƏTLƏR

sonsuz sevgi ilə çalışırıq

ROLAND ÇAPI

Xidmətlər: roland çapı 869

Bu, çap avadanlğı vasitəsi ilə banner, vinil, setka vinil və digər iç və çöl reklam məhsulları çap oluna bilər. Bu çap avadanlıqarında hazırlanan məhsulların eni 3.2 metrə qədər ola bilir.

 

BƏNZƏR XİDMƏTLƏR