XİDMƏTLƏR

sonsuz sevgi ilə çalışırıq

İRİHƏCMLİ ÇAP

Xidmətlər:irihəcmli çap 744

İri həcimli  çap iç və çöl reklamlarının hazırlanmasında istifadə olnur və rulon şəkilli materiallar üzərində çap nəzərdə tutulur. Bu çap növü əsasən kağız, vinil, banner, flex, tekstil və s. materialların çapı zamanı tətbiq olunur. Onlar da öz növbəsində reklam xarakterli konstruksiyaların yığılmasında, nəqliyyat vasitələri üzərində reklamların yerləşdirilməsində, vitrinlərin üzlənməsi kimi işlərdə istifadə olunur. Bu çap avadanlıqarında hazırlanan məhsulların eni 3.2 metrə qədər ola bilir.

BƏNZƏR XİDMƏTLƏR