XİDMƏTLƏR

sonsuz sevgi ilə çalışırıq

RƏQƏMSAL ÇAP

dfsdfsd 711

Rəqəmsal çap sənayenin ən operativ texnologiyası hesab olunur. Bu texnologiyada verilənləri komputerdən birbaşa daxil etmək və çap etmək mümkünlüyü, sifarişlərin operativ yerinə yetirilməsinə imkan verir. Müasir proqram təminatı ilə məlumatların çox qısa vaxt da çapa hazırlanmasını təmin edir. Bu da öz növbəsində iri həcimli sifarişlərin daha tez hazırlanmasına imkan yaradır.

BƏNZƏR XİDMƏTLƏR